Tlf. 31 69 05 50 hello@beneath.dk
Case study

Midttrafik

Trafikselskabet Midttrafik administrerer den kollektive trafik i den midtjyske regions 19 kommuner.

www.midttrafik.dk

Opgaven & processen

Redesign af eksisterende website

  • Designet i 2016
  • Bygget i Umbraco
  • 100+ timers design

Midttrafik trængte til at relancere sig selv online for at skabe en forbindelse og samhørighed mellem det Midttrafik, man møder på sine rejser og det, man møder i det trykte materiale. Ikke mindst havde Midttrafik brug for en responsiv løsning, der kunne tage hånd om brugerens online færden, så brugerens ønsker og behov i højere grad kunne imødekommes.

Research og analyse

For at finde frem til disse ønsker og behov, lavede vi et omfattende analyseforarbejde. Ved hjælp af bl.a. en større passagerundersøgelse og tal i analytics af det tidligere Midttrafik.dk, kunne der dannes en forståelse for brugerens behov.

Toptasks og wireframes

Med denne viden kunne vi fokusere på den online rejse, samt sætte fokus på de vigtigste områder, for brugeren, og derfra prioritere indholdet. Det mundede ud i en agil proces, på wireframe-niveau.

Design og styletile

Herefter kunne arbejdet med stil og tone begynde. Designprocessen tog form med et mål om at få lavet en kobling og ensartethed på tværs af Midttrafiks trykte og digitale medier.

Hvilke forventninger har passagererne til kundeservice i den kollektiv trafik?


Vigtigheden i at have den rejsende 100% i fokus, hele vejen igennem projektet, stod klart for både os og Midttrafik. Derfor tog vi udgangspunkt i et omfattende analysearbejde, med fokus på de mange touchpoints, der opstår mellem passageren og Midttrafik. Her blev Midttrafiks udfordringer og styrker tydeliggjort, samt hvor vi skulle fokusere for at skabe en bedre oplevelse for brugeren.

Midttrafik er særligt nødt til at have fokus på hjemmesidens brugervenlighed og evne til at give kunderne den ønskede information på en hurtig og intuitiv måde.

Når passagererne er nødt til at benytte kontaktformularer (fx ved klager, kompensationer, hittegods mv.) er responstiden afgørende. Vigtigst af alt er dog, at kunden oplever at få sin sag løst. Kan det ikke ske hurtigt, er det vigtigt, at løbende information finder sted.

Vi supplerede undersøgelsen med at lave en gennemgang af det tidligere Midttrafik.dk, baseret på Google Analytics data, samt en usability-analyse. Dette blev gjort for at holde deres tidligere løsning op imod de findings, som vi fandt i passagerundersøgelsen.

Fokus på toptasks og prioriteret indhold


Findings blev omsat til skitser og senere wireframes, i en agil arbejdsproces. I denne proces, arbejdede vi med de primære formål med sitet og byggede en struktur op efter det. Her blev der især arbejdet med at kategorisere og prioritere indhold, så navigationsflowet kunne styrkes og derved gøre vejen til informationer nemmere og mere brugervenlig.

Uddrag af designet

Nytænkning af køreplaner til alle målgrupper


Køreplaner og planlægning af rejser var en af de fokusområder, der var vigtigst for de rejsende. Derfor har vi netop fokuseret på at give køreplaner og rejseplanen en central plads på forsiden. Indgangene til en busrute og informationen heraf, er blevet forsimplet og ligeledes optimeret responsivt.

Vi har arbejdet med to faser. Den første bestod af at bevare køreplaner i PDF-format til den ældre målgruppe, som igennem mange år er vant til at afkode dem i sin nuværende form. De udgår på tryk, men er stadig vigtige for en stor del af målgruppen. I anden fase arbejder vi med visning af køreplaner på anden vis. Allerede nu kan brugeren dog vha. af en cookie tilgå sin oftest besøgte køreplan med kun ét klik.

Billetguide: Bliv guidet til den rigtige billettype og spar penge


Sammen med Midttrafik udviklede vi en billetguide, der med få spørgsmål kan give passageren 1-2 anbefalinger til, hvilken billettype de bør benytte på baggrund af alder og rejsemønster. På den måde kan vi give brugeren en god service, der potentielt kan spare dem penge, hver gang de rejser med Midttrafik.

billetguide

Midttrafik før og efter


På baggrund af den agile proces, analysen og en prioritering af indhold, kombineret med et visuelt fokus på at skabe et holistisk udtryk på tværs af kanaler, kan man tydligt se forskel fra den nye og den tidligere version af Midtttrafik.dk.

Original Image
Modified Image
Udtalelse

Det siger Midttrafik

Anette Bjerregaard Jensen

Anette Bjerregaard Jensen

Marketing, Midttrafik For Midttrafik har det været vigtigt, at skabe et site med fokus på brugervenlighed. På baggrund af solid research har vi sammen med Beneath prioriteret, at kunderne skal have nem adgang til den information, som vi ved, de oftest søger efter. Sitet er lavet i et responsivt design, så kunderne kan tilgå informationen i alle tænkelige situationer. Beneath har igennem hele processen bygget sitet på den viden, vi har om kunderne og deres præferencer – og vi er meget glade for resultatet.
Hovedrollerne

Kontakt os

Nicklas Brønd Foranalyse, wireframing, design Mød Nicklas
Jakob Kjeldtoft Foranalyse, sparring, wireframing Mød Jakob
Relateret cases

Få mere indsigt i vores arbejde

KIWI

Responsivt redesign af eksisterende website

Se case

Dansk Autohjælp

Responsivt redesign

Se case

Danmarks Jægerforbund

Responsivt redesign

Se case